Ανδρογενετική Αλωπεκία – Androgenetic Alopecia

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Γράφει ο Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Νεκτάριος Λογαράς.

 

 

Η Ανδρογενετική Αλωπεκία είναι δερματολογική πάθηση που με τη σωστή θεραπεία αντιμετωπίζεται επιτυχώς.

 

Η Ανδρογενετική Αλωπεκία είναι η συχνότερη αιτία απώλειας μαλλιών, αφού πάσχουν  98 στους 100 άνδρες με τριχόπτωση και 70 στις 100 γυναίκες με τριχόπτωση.

 

Η  χαρακτηριστική της  εικόνα είναι η  κατανομή διάχυτης αραίωσης η οποία πλήττει άνδρες, γυναίκες, και εφήβους.

 

Χωρίς θεραπεία τα άτομα με Ανδογενετική Αλωπεκία υφίστανται σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ποιότητα ζωής και στην ψυχολογία τους.

 

Η Ανδρογενετική Αλωπεκία (ΑΓΑ) στο δερματολογικό ιατρείο Athens South  αντιμετωπίζεται από τον έμπειρο και εξειδικευμένο Δερματολόγο Νεκτάριο Λογαρά  ακολουθώντας εξατομικευμένα πρωτόκολλα, διαθέτοντας τον ποιο σύγχρονο  ιατρικό εξοπλισμό.

 

Τα μαλλιά δεν χάνονται μοιραία, και η εμφύτευση μπορεί να αποφευχθεί, με τη πρόληψη.

 

Η αιτιολογία της Ανδρογενετικής Αλωπεκίας είναι πολυπαραγοντική και πολυγονιδιακή.

 

Ο μεταβολισμός και οι υποδοχείς των ανδρογόνων διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο.

 

Ακόμα έχει επιβεβαιωθεί η δράση της διυδροτεστοστερόνης (DHT) και των ενζύμων (5α αναγώγαση –  Ι και ΙΙ), τα οποία  παίζουν σημαντικό ρόλο ως προς την εμφάνιση της νόσου.

 

Η αραίωση διαφέρει μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς έχει διαφορετική κλινική εικόνα και τα πρότυπα κατανομής της αραίωσης είναι διαφορετικά.

 

Η έγκαιρη διάγνωση και έναρξη της σωστά παραμετροποιημένης, και εξατομικευμένης θεραπείας, με εργαστηριακό έλεγχο ανίχνευση και θεραπεία νόσων όπως Θυρεοειδοπάθειες, εμποδίζουν και περιορίζουν την ραγδαία εξέλιξη της Ανδρογενετικής Αλωπεκίας (ΑΓΑ).

 

Η   ΑΓΑ οφείλεται στην επίδραση των ανδρογόνων σε γενετικά προδιατεθειμένους τριχικούς θυλάκους.

 

Η καυκάσια φυλή έχει την υψηλότερη συχνότητα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες φυλές.

 

Η σοβαρότητα και η συχνότητα αυξάνεται με την πάροδο των ετών.

 

Στην ηλικία των 70 ετών το 80 % των ανδρών κα το 45% των γυναικών παρουσιάζει ΑΓΑ.

 

Μεγάλος αριθμός παιδιών παρουσιάζουν πρώιμα στάδια  ΑΓΑ στην εφηβεία.

 

Η μέση ηλικία έναρξης για τα αγόρια είναι τα 14 έτη ενώ για τα κορίτσια τα 15 έτη.

 

 

 

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΛΩΠΕΚΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ – ΑΓΟΡΙΑ

 

Η αιτιολογία της ΑΓΑ στους άνδρες  έχει άμεση σχέση με την επίδραση των ανδρογόνων  στους τριχικούς θυλάκες.

 

Η εμφάνιση της ΑΓΑ στους άνδρες είναι κληρονομική.

 

Έχει παρατηρηθεί στο γενεαλογικό δέντρο οικογενειών αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης σε δίδυμους, και σε γυναίκες με πάσχοντες πατέρες.

 

Ακόμα πολλές περιοχές στον υποδοχέα των ανδρογόνων και στο χρωματόσωμα 20p11 σχετίζονται με εμφάνιση της νόσου στους άνδρες.

 

Το ακριβές πρότυπο κληρονομικότητας δεν έχει ταυτοποιηθεί, φαίνεται όμως ότι πρόκειται για γενετικά ετερογενή κατάσταση.

 

Έχει προταθεί αυτοσωματική επικρατούσα κληρονομικότητα με ή χωρίς ποικίλη διεισδυτικότητα, φυλοσύνδετη και πολυπαραγοντική αιτιολογία.

 

Είναι επιβεβαιωμένο ότι για την εμφάνιση της νόσου είναι απαραίτητη η αλληλεπίδραση γενετικών και ορμονικών παραγόντων.

 

Από την εφηβεία και μετά, τα ανδρογόνα αλληλοεπιδρούν στους γενετικά προδιαθετειμένους ευαίσθητους στα ανδρογόνα τριχικούς θυλάκους, προκαλώντας μια ακολουθία γεγονότων που σταδιακά προκαλεί βαθμιαία μικροσκοποίηση (miniaturization) των θυλάκων.

 

Ακόμα η επίδραση των ανδρογόνων προκαλεί αλλαγή στον κύκλο των τριχών και προοδευτική λέπτυνση και απώλεια των τριχών.

 

Η κατανομή των υποδοχέων ανδρογόνων και των ενζύμων που συμμετέχουν στο μεταβολισμό των ανδρογόνων (5-α αναγωγάση τύπου Ι και ΙΙ, αρωματάση και 17β – υδροξυστεροειδική – δευδρογενάση) σε διαφορετικές περιοχές του τριχωτού της κεφαλής επηρεάζει το πρότυπο και τη σοβαρότητα της ΑΓΑ.

 

Τα επίπεδα των υποδοχέων ανδρογόνων (υπεύθυνοι για τις κυτταρικές δράσεις των ανδρογόνων) είναι διαφορετικά στη μετωπιαία από την ινιακή περιοχή, με 1,5 φορά υψηλοτέρα επίπεδα στη μετωπιαία περιοχή από ότι στην ινιακή.

 

Η ισορροπία των ενζύμων, των μετατρεπτικών των ανδρογόνων, στα όργανα – στόχος είναι καθοριστική για το μεταβολισμό των ορμονών με διαφορετική ανδρογονική ισχύ.

 

Το ένζυμο 5-α αναγωγάση είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή της τεστοστερόνης (Τ) σε διυδροτεστοστερόνη (DHT). (5-α αναγωγάση, 3 φορές περισσότερη στην μετωπιαία από ότι στην ινιακή περιοχή).

 

Η DHT φαίνεται ότι είναι υπεύθυνη για την μικροσκοποποίηση των γενετικά προδιαθετειμένων θυλάκων με μείωση  της διάρκειας της αναγενούς φάσης και μείωση του όγκου των  μητρικών κυττάρων.

 

Αν και η 5-α αναγωγάση τύπου Ι  είναι η επικρατούσα μορφή στο τριχωτό της κεφάλης, έχουν βρεθεί υψηλά επίπεδα της ισόμορφης τύπου ΙΙ στα δερματικά έλυτρα και στη δερματική θηλή.

 

Η σημασία του τύπου ΙΙ της 5α – αναγωγάσης στην εμφάνιση ΑΓΑ στους άνδρες αποδεικνύεται από το γεγονός ότι άτομα με συγγενή έλλειψη της 5-α αναγωγάσης τύπου ΙΙ δεν εμφανίζουν ΑΓΑ.

 

Στο τριχωτό της κεφαλής ανδρών με ΑΓΑ έχει διαπιστωθεί αυξημένη μετατροπή της Τ σε DHT.

 

Σημαντικό ρολό φαίνεται να παίζει και το ένζυμο Ρ-450 αρωματάση, υπεύθυνο για τη μετατροπή της Τ σε οιστραδιόλη και της Δ4 ανδροστενδιόνης σε οιστρόνη.

 

Η Ρ-450 αρωματάση είναι αυξημένη στην ινιακή χώρα ενώ είναι  ελάχιστη στη μετωπιαία χώρα

 

Επιπλέον

 • Το Έντονο άγχος Stress
 • Η Λήψη φαρμάκων (Αντιπηκτικά) κ.α.
 • Η Μη ισορροπημένη διατροφή (Πτωχή σε βιταμίνες)
 • Κάποιες Χρονιές Παθήσεις (Διαβήτης, Αναιμία έλλειψη Σίδηρου, Θυρεοειδοπάθειες)
 • Κάποιες Παθήσεις και αυτοάνοσα νοσήματα του δέρματος (Λύκος, Μυκητιάσεις, Γυροειδής Αλωπεκία).

Μπορεί να επιφέρουν και να επιδεινώσουν την τριχόπτωση.

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΛΩΠΕΚΙΑΣ ΣΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

 

Όπως και στους άνδρες έτσι και στις γυναίκες η συχνότητα της Ανδρογενετικής Αλωπεκίας   (ΑΓΑ) αυξάνει με την ηλικία.

 

Η κληρονομική επίπτωση σε γυναίκες με ΑΓΑ ανέρχεται σε ποσοστό 54%

όταν έχουν συγγενείς γυναίκες πρώτου βαθμού που πάσχουν από ΑΓΑ.

 

Τα ανδρογόνα δεν αποτελούν τον μόνο αιτιολογικό παράγοντα.

Ένα μικρό ποσοστό μόνο γυναικών με υπερανδρογοναιμία πάσχουν από ΑΓΑ.

Στις γυναίκες με υπερανδρογοναιμία η κατανομή της αραίωσης μπορεί να παίρνει την μορφή ανάλογη με αυτή των ανδρών.

Οι  γυναίκες με σημεία υπερανδρογονισμού  παρουσιάζουν,  δασυτριχισμό, διαταραχές έμμηνου ρήσεως, ακμή, σμηγματόρροια, παχυσαρκία, και υπογονιμότητα.

 

Ο Υπερανδρογονισμός δεν σημαίνει πάντα και αυξημένα επίπεδα ανδρογόνων στις αιματολογικές εξετάσεις.

Το πρότυπο της αραίωσης στις γυναίκες με ΑΓΑ είναι διαφορετικό από αυτό των ανδρών.

Οι διαφορές στην κλινική εμφάνιση αντανακλούν προφανώς την παρουσία στις γυναίκες χαμηλότερων επιπέδων ανδρογόνων,

χαμηλότερων επίπεδων 5α – αναγωγάσης (3 – 3,5 φορές χαμηλότερα επίπεδα στη μετωπιαία χώρα των γυναικών από των ανδρών)

και υψηλότερων επίπεδων αρωματάσης (6 φορές υψηλοτέρα επίπεδα στη μετωπιαία και 4 φορές στην ινιακή χώρα των γυναικών από των ανδρών).

 

Επίσης η εμμηνόπαυση αποτελεί μια ιδιαίτερη κατάσταση για της γυναίκες.

Είναι μια κατάσταση σχετικού υπερανδρογονισμού καθώς παύει η έκκριση των ισχυρών φυσικών αντιανδρογόνων (προγεστερόνη και οιστρογόνα)

ενώ διατηρείται η έκκριση των προανδρογόνων (Δ4 ανδροστενδιόνη και θειική δευδροεπιανδροστερόνη).

 

Εκτός από την εμμηνόπαυση διαταραχές στον κύκλο, σύνδρομο πολιτιστικών ωοθηκών μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το φυσιολογικό κύκλο της τρίχας.

Ακόμα η εγκυμοσύνη και η γαλουχία επηρεάζουν σημαντικά.

 

Η λήψη αντισυλληπτικών χαπιών ή κορτικοστεροειδών μπορεί επίσης να επιδεινώσουν την τριχόπτωση.

 

Όπως και στους άνδρες, παθήσεις του θυρεοειδούς ή του παραθυρεοειδούς αδένα, καθώς και χρόνιες ασθένειες όπως η αναιμία έλλειψη σιδήρου, ή  μη ισορροπημένη διατροφή έλλειψη βιταμινών,

ο διαβήτης, αυτοάνοσα νοσήματα όπως ο λύκος, η γηροειδής αλωπεκία, αλλά και ασθένειες του δέρματος όπως οι μυκητιάσεις μπορούν να επιφέρουν και να επιδεινώσουν την τριχόπτωση.

 

 

Άλλες αίτιες τριχόπτωσης

 

 • Κάποια χτενίσματα όπως η αλογοουρά, κότσος, και οι πλεξούδες με το έντονο τράβηγμα μπορεί να επιφέρουν τριχόπτωση.

 

 • Επίσης περιποιήσεις κομμωτηρίου όπως περμανάντ, ισιωτικές, βαφές και χρήση οξυζενέ μπορεί να επιδεινώσουν την τριχόπτωση.

 

 • Τριχοτιλλομανία είναι όταν το παιδί ή ο ενήλικας τραβάνε και ξεριζώνουν από το τριχωτό της κεφαλής ή από το σώμα τις τρίχες τους, σε αυτή την ασθένεια υπάρχει ψυχολογικό υπόβαθρο.

 

 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΧΩΠΤΩΣΕΙΣ

 

 

Στο Δερματολογικό ιατρείο Athens South η διάγνωση και η θεραπεία διεξάγεται  πάντα και μόνο από τον έμπειρο και εξειδικευμένο Ιατρό Δερματολόγο Dr Νεκτάριο Λαγαρά (MD).

 

1. Βήμα Πρώτο

 

Ψηφιακή Τριχοσκόπηση

 

Το Ψηφιακό Τριχοριζόγραμμα  FotoFinder trichoscale είναι χρήσιμο για να διαφοροδιαγνώσουμε άλλες αιτίες απώλειας και αραίωσης τριχών.

Ακόμα το Ψηφιακό Τριχοριζόγραμμα είναι χρήσιμο για να εκτιμήσουμε την εξέλιξη και να αξιολογήσουμε την θεραπεία.

 

 • Είναι ανώδυνο σε αντίθεση με το παραδοσιακό τριχοριζόγραμμα  και χωρίς απώλεια τριχών.
 • Υπολογίζει τον αριθμό, την πυκνότητα και τη φάση (αναγενή, καταγένη, τελογενή) των τρίχων.
 • Παρέχει ακριβή προσωποποιημένη αναφορά PDF, Αρχειοθέτηση, και εκτύπωση των αποτελεσμάτων.

 

 

2. Βήμα Δεύτερο

 

Εργαστηριακός Έλεγχος

 

Σε γυναίκες, άνδρες, και παιδιά για αποκλεισμό ή επιβεβαίωση και θεραπεία ασθενειών σχετιζόμενων με τριχόπτωση.

 

Σε γυναίκες με σημεία υπερανδρογονισμού συστήνουμε  εργαστηριακό έλεγχο για σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών ή καθυστερημένης έναρξης συγγενή υπερπλασία των επινεφρίδιων.

 

3. Βήμα Τρίτο

 

 Συνταγογράφηση

 

Παραμετροποίημενη σύμφωνα  με τα κλινικά και εργαστηριακά  ευρήματα.

Εξατομικευμένη σύμφωνα με την ηλικία, το φύλο, την συννοσηρότητα, την ικανότητα συμμορφώσεις ως προς την αγωγή, αλλά και την αξιολόγηση προηγουμένων θεραπειών.

 

Η  Συνταγογράφηση τοπικών, και από του στόματος, εγκεκριμένων και αποτελεσματικών  φαρμακευτικών συνδυασμών,

όπως Μινοξιδίλη, Φιναστερίδη, κ.α. για την πρόληψη αλλά και για την αναστροφή της τριχόπτωσης, επανέκφυση νέων  τριχών και διατήρησης του αποτελέσματος ευ όρου ζωής.

 

 

 

​​4. Βήμα Τέταρτο

 

Θεραπεία (PRP) Αυτόλογων  Αυξητικών παραγόντων με το Αυτόματο σύστημα πολλαπλής εγχύσης HYCOOX injector

 

Το πρωτοπόρο  πρώτο και  μοναδικό στην Ελλάδα αυτόματο σύστημα HYCOOX Multi Suction Injector είναι το τελευταίο

επίτευγμα της τεχνολογίας στο χώρο της αυτόματης πολλαπλής έγχυσης για το τριχωτό της κεφάλης.

Σε αντίθεση με της  παραδοσιακές τεχνικές (Σύριγγες, Πιστόλια , Στυλό).

 • Είναι εντελώς ανώδυνο.
 • Είναι Ακριβής στην ποσότητα του πλάσματος που εγχέεται στην περιοχή του τριχωτού.  ​
 • Χωρίς διαρροές.
 • Είναι Ακριβής στο βάθος του δέρματος όπου θα πρέπει να πάει το πλάσμα.
 • Επιτρέπει μια απολύτως ασφαλή και γρήγορη Θεραπεία.

Μετά από  διπλή φυγοκέντρηση το πολύτιμο πλάσμα, το οποίο περιέχει πρωτεΐνες με Αυξητικές και Αναπλαστικές ιδιότητες, με την απαραίτητη προσθήκη ειδικών ενεργοποιητών, εγχέεται στο τριχωτό,  επιτυγχάνοντας ενδυνάμωση, αξιοποιώντας τους ανανεωτικούς μηχανισμούς του ιδίου μας του οργανισμού,  αφού αποκαθίσταται η λειτουργεία των τριχοθυλακίων, με αποτέλεσμα την  επανέκφυση νέων μαλλιών αλλά και διατήρηση του αποτελέσματος ευ όρου ζωής.

 

 

Λίγα λογία για τον ιατρό.

 

Dr. N. Logaras MD

Δερματολόγος Αφροδισιολόγος

 

 

Aπόφοιτος των Πανεπιστήμιων Nottingham και Birmingham Αγγλίας.

 • Πτυχίο Ιατρικής, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, The University of Nottingham, UK
 • Πτυχίο Ιατρικής Βιοχημείας, Bachelor of Science (Medical Biochemistry), The University of Birmingham, UK

 

ΚΑΡΙΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

 • Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Ιδιωτικό Ιατρείο – Athens South Dermatology & Laser Center, Άλιμος
 • Ειδικότητα Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων “Ανδρέας Συγγρός”
 • τ. Ιατρός, Royal Derby | Derby Teaching Hospitals NHS Foundation TRUST, Αγγλία
 • τ. Ιατρός, Taunton and Somerset Hospital NHS Trust-Musgrove Park, Αγγλία
 • τ. Ιατρός, Worthing and Southlands Hospitals NHS TRUST, Αγγλία
 • τ. Ιατρός, Queen Alexandra Hospital, Αγγλία
 • τ. Ιατρός, Portsmouth Hospital NHS Trust, Αγγλία
 • τ. Ιατρός, Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust, Αγγλία

18 Χρόνια ιατρική εμπειρία.

 

Τηλέφωνο για Ραντεβού: 2109821431