ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ

Η χειρουργική αφαίρεση Σπίλων, πραγματοποιείται στο χώρο της κλινικής μας, με την χρήση τοπικής αναισθησίας.

 

Μετά την χειρουργική αφαίρεση, γίνεται η πλαστική αποκατάσταση του σημείου, για όσο δύναται καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα ανώδυνα.

 

Η αφαίρεση των ραμμάτων, πραγματοποιείται μετά από 7 – 20 ημέρες.

Η χειρουργική αφαίρεση Σπίλων πραγματοποιείτε στο χώρο της κλινικής μας με την χρήση τοπικής αναισθησίας.

 

Η συρραφή της τομής πραγματοποιείτε με την χρήση πλαστικής χειρουργικής, έτσι ώστε μετά την επούλωση της χειρουργικής αφαίρεσης του σπίλου να αφήσουμε όσο το δυνατόν μικρότερο σημάδι.

 

Η αφαίρεση των ραμμάτων πραγματοποιείται μετά από 7 – 20 ημέρες.