ΚΕΡΑΣΟΕΙΔΗ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ – ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ

Τα Αιμαγγειώματα, είναι Αγγειακές Δυσπλασίες, που οφείλονται σε διαταραχές της ανάπτυξης των αγγείων.

 

Οι κυριότερες Αγγειακές Δυσπλασίες που αφαιρούνται με LASER είναι:

 

  • Αγγειοκερατώμα Fordyce
  • Κερασοειδή
  • Αστεροειδή Τηλαγγειεκτασίες
  • Πυογόνο Κοκκίωμα