ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ

Τα Αιμαγγειώματα, είναι Αγγειακές Δυσπλασίες, που οφείλονται σε διαταραχές κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των αγγείων.

 

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας με Laser, εξαρτάται από τον τύπο του Αιμαγγειώματος και το στάδιο εξέλιξης τους.

 

Οι κυριότερες Αγγειακές Δυσπλασίες που θεραπεύουμε με LASER NdYag είναι:

 

  • Αγγειοκερατώματα
  • Κερατοειδή Αιμαγγειώματα
  • Αστεροειδή Αιμαγγειώματα
  • Φλεβικές Λίμνες
  • Πυογόνο Κοκκίωμα