Ανδρογενετική Αλωπεκία – Τριχόπτωση για Άνδρες

Πριν & Μετά

Γράφει ο Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Νεκτάριος Λογαράς.

Η Ανδρογενετική Αλωπεκία είναι δερματολογική πάθηση που με τη σωστή θεραπεία αντιμετωπίζεται επιτυχώς.

Η Ανδρογενετική Αλωπεκία είναι η συχνότερη αιτία απώλειας μαλλιών, αφού πάσχουν 98 στους 100 άνδρες με τριχόπτωση και 70 στις 100 γυναίκες με τριχόπτωση. Η χαρακτηριστική της εικόνα είναι η κατανομή διάχυτης αραίωσης η οποία πλήττει άνδρες, γυναίκες, και εφήβους. Χωρίς θεραπεία τα άτομα με Ανδογενετική Αλωπεκία υφίστανται σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ποιότητα ζωής και στην ψυχολογία τους.

Η Ανδρογενετική Αλωπεκία (ΑΓΑ) στο δερματολογικό ιατρείο Athens South αντιμετωπίζεται από τον έμπειρο και εξειδικευμένο Δερματολόγο Νεκτάριο Λογαρά ακολουθώντας εξατομικευμένα πρωτόκολλα, διαθέτοντας τον ποιο σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό. Τα μαλλιά δεν χάνονται μοιραία, και η εμφύτευση μπορεί να αποφευχθεί, με τη πρόληψη.

Η αιτιολογία της Ανδρογενετικής Αλωπεκίας είναι πολυπαραγοντική και πολυγονιδιακή. Ο μεταβολισμός και οι υποδοχείς των ανδρογόνων διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Ακόμα έχει επιβεβαιωθεί η δράση της διυδροτεστοστερόνης (DHT) και των ενζύμων (5α αναγώγαση – Ι και ΙΙ), τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο ως προς την εμφάνιση της νόσου.

Η αραίωση διαφέρει μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς έχει διαφορετική κλινική εικόνα και τα πρότυπα κατανομής της αραίωσης είναι διαφορετικά. Η έγκαιρη διάγνωση και έναρξη της σωστά παραμετροποιημένης, και εξατομικευμένης θεραπείας, με εργαστηριακό έλεγχο ανίχνευση και θεραπεία νόσων όπως Θυρεοειδοπάθειες, εμποδίζουν και περιορίζουν την ραγδαία εξέλιξη της Ανδρογενετικής Αλωπεκίας (ΑΓΑ).

Η ΑΓΑ οφείλεται στην επίδραση των ανδρογόνων σε γενετικά προδιατεθειμένους τριχικούς θυλάκους. Η καυκάσια φυλή έχει την υψηλότερη συχνότητα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες φυλές. Η σοβαρότητα και η συχνότητα αυξάνεται με την πάροδο των ετών. Στην ηλικία των 70 ετών το 80 % των ανδρών κα το 45% των γυναικών παρουσιάζει ΑΓΑ.

Μεγάλος αριθμός παιδιών παρουσιάζουν πρώιμα στάδια ΑΓΑ στην εφηβεία. Η μέση ηλικία έναρξης για τα αγόρια είναι τα 14 έτη ενώ για τα κορίτσια τα 15 έτη.

Αιτιολογία ανδρογενετικής Αλωπεκίας στους Άνδρες – Αγόρια

Η αιτιολογία της ΑΓΑ στους άνδρες έχει άμεση σχέση με την επίδραση των ανδρογόνων στους τριχικούς θυλάκες. Η εμφάνιση της ΑΓΑ στους άνδρες είναι κληρονομική. Έχει παρατηρηθεί στο γενεαλογικό δέντρο οικογενειών αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης σε δίδυμους, και σε γυναίκες με πάσχοντες πατέρες. Ακόμα πολλές περιοχές στον υποδοχέα των ανδρογόνων και στο χρωματόσωμα 20p11 σχετίζονται με εμφάνιση της νόσου στους άνδρες. Το ακριβές πρότυπο κληρονομικότητας δεν έχει ταυτοποιηθεί, φαίνεται όμως ότι πρόκειται για γενετικά ετερογενή κατάσταση. Έχει προταθεί αυτοσωματική επικρατούσα κληρονομικότητα με ή χωρίς ποικίλη διεισδυτικότητα, φυλοσύνδετη και πολυπαραγοντική αιτιολογία.

Είναι επιβεβαιωμένο ότι για την εμφάνιση της νόσου είναι απαραίτητη η αλληλεπίδραση γενετικών και ορμονικών παραγόντων.

Από την εφηβεία και μετά, τα ανδρογόνα αλληλοεπιδρούν στους γενετικά προδιαθετειμένους ευαίσθητους στα ανδρογόνα τριχικούς θυλάκους, προκαλώντας μια ακολουθία γεγονότων που σταδιακά προκαλεί βαθμιαία μικροσκοποίηση (miniaturization) των θυλάκων. Ακόμα η επίδραση των ανδρογόνων προκαλεί αλλαγή στον κύκλο των τριχών και προοδευτική λέπτυνση και απώλεια των τριχών.

Η κατανομή των υποδοχέων ανδρογόνων και των ενζύμων που συμμετέχουν στο μεταβολισμό των ανδρογόνων (5-α αναγωγάση τύπου Ι και ΙΙ, αρωματάση και 17β – υδροξυστεροειδική – δευδρογενάση) σε διαφορετικές περιοχές του τριχωτού της κεφαλής επηρεάζει το πρότυπο και τη σοβαρότητα της ΑΓΑ. Τα επίπεδα των υποδοχέων ανδρογόνων (υπεύθυνοι για τις κυτταρικές δράσεις των ανδρογόνων) είναι διαφορετικά στη μετωπιαία από την ινιακή περιοχή, με 1,5 φορά υψηλοτέρα επίπεδα στη μετωπιαία περιοχή από ότι στην ινιακή.

Η ισορροπία των ενζύμων, των μετατρεπτικών των ανδρογόνων, στα όργανα – στόχος είναι καθοριστική για το μεταβολισμό των ορμονών με διαφορετική ανδρογονική ισχύ.Το ένζυμο 5-α αναγωγάση είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή της τεστοστερόνης (Τ) σε διυδροτεστοστερόνη (DHT). (5-α αναγωγάση, 3 φορές περισσότερη στην μετωπιαία από ότι στην ινιακή περιοχή).

Η DHT φαίνεται ότι είναι υπεύθυνη για την μικροσκοποποίηση των γενετικά προδιαθετειμένων θυλάκων με μείωση της διάρκειας της αναγενούς φάσης και μείωση του όγκου των μητρικών κυττάρων. Αν και η 5-α αναγωγάση τύπου Ι είναι η επικρατούσα μορφή στο τριχωτό της κεφάλης, έχουν βρεθεί υψηλά επίπεδα της ισόμορφης τύπου ΙΙ στα δερματικά έλυτρα και στη δερματική θηλή.

Η σημασία του τύπου ΙΙ της 5α – αναγωγάσης στην εμφάνιση ΑΓΑ στους άνδρες αποδεικνύεται από το γεγονός ότι άτομα με συγγενή έλλειψη της 5-α αναγωγάσης τύπου ΙΙ δεν εμφανίζουν ΑΓΑ. Στο τριχωτό της κεφαλής ανδρών με ΑΓΑ έχει διαπιστωθεί αυξημένη μετατροπή της Τ σε DHT. Σημαντικό ρολό φαίνεται να παίζει και το ένζυμο Ρ-450 αρωματάση, υπεύθυνο για τη μετατροπή της Τ σε οιστραδιόλη και της Δ4 ανδροστενδιόνης σε οιστρόνη. Η Ρ-450 αρωματάση είναι αυξημένη στην ινιακή χώρα ενώ είναι ελάχιστη στη μετωπιαία χώρα

Επιπλέον

-Το Έντονο άγχος Stress
-Η Λήψη φαρμάκων (Αντιπηκτικά) κ.α.
-Η Μη ισορροπημένη διατροφή (Πτωχή σε βιταμίνες)
-Κάποιες Χρονιές Παθήσεις (Διαβήτης, Αναιμία έλλειψη Σίδηρου, Θυρεοειδοπάθειες)
-Κάποιες Παθήσεις και αυτοάνοσα νοσήματα του δέρματος (Λύκος, Μυκητιάσεις, Γυροειδής Αλωπεκία).
-Μπορεί να επιφέρουν και να επιδεινώσουν την τριχόπτωση.

Διάγνωση Και Θεραπεία Τριχόπτωσης

Στο Δερματολογικό ιατρείο Athens South η διάγνωση και η θεραπεία διεξάγεται πάντα και μόνο από τον έμπειρο και εξειδικευμένο Ιατρό Δερματολόγο Dr Νεκτάριο Λαγαρά (MD).

1. Βήμα Πρώτο – Ψηφιακή Τριχοσκόπηση

Το Ψηφιακό Τριχοριζόγραμμα FotoFinder trichoscale είναι χρήσιμο για να διαφοροδιαγνώσουμε άλλες αιτίες απώλειας και αραίωσης τριχών. Ακόμα το Ψηφιακό Τριχοριζόγραμμα είναι χρήσιμο για να εκτιμήσουμε την εξέλιξη και να αξιολογήσουμε την θεραπεία.

-Είναι ανώδυνο σε αντίθεση με το παραδοσιακό τριχοριζόγραμμα και χωρίς απώλεια τριχών.
-Υπολογίζει τον αριθμό, την πυκνότητα και τη φάση (αναγενή, καταγένη, τελογενή) των τρίχων.
-Παρέχει ακριβή προσωποποιημένη αναφορά PDF, Αρχειοθέτηση, και εκτύπωση των αποτελεσμάτων.

2. Βήμα Δεύτερο – Εργαστηριακός Έλεγχος

Σε γυναίκες, άνδρες, και παιδιά για αποκλεισμό ή επιβεβαίωση και θεραπεία ασθενειών σχετιζόμενων με τριχόπτωση.

Σε γυναίκες με σημεία υπερανδρογονισμού συστήνουμε εργαστηριακό έλεγχο για σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών ή καθυστερημένης έναρξης συγγενή υπερπλασία των επινεφρίδιων.

3. Βήμα Τρίτο – Συνταγογράφηση

Παραμετροποίημενη σύμφωνα με τα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα. Εξατομικευμένη σύμφωνα με την ηλικία, το φύλο, την συννοσηρότητα, την ικανότητα συμμορφώσεις ως προς την αγωγή, αλλά και την αξιολόγηση προηγουμένων θεραπειών.

Η Συνταγογράφηση τοπικών, και από του στόματος, εγκεκριμένων και αποτελεσματικών φαρμακευτικών συνδυασμών, όπως Μινοξιδίλη, Φιναστερίδη, κ.α. για την πρόληψη αλλά και για την αναστροφή της τριχόπτωσης, επανέκφυση νέων τριχών και διατήρησης του αποτελέσματος ευ όρου ζωής.

​​4. Βήμα Τέταρτο -Θεραπεία (PRP) Αυτόλογων Αυξητικών παραγόντων με το Αυτόματο σύστημα πολλαπλής εγχύσης HYCOOX injector

Το πρωτοπόρο πρώτο και μοναδικό στην Ελλάδα αυτόματο σύστημα HYCOOX Multi Suction Injector είναι το τελευταίο επίτευγμα της τεχνολογίας στο χώρο της αυτόματης πολλαπλής έγχυσης για το τριχωτό της κεφάλης.

Σε αντίθεση με της παραδοσιακές τεχνικές (Σύριγγες, Πιστόλια , Στυλό).

-Είναι εντελώς ανώδυνο.
-Είναι Ακριβής στην ποσότητα του πλάσματος που εγχέεται στην περιοχή του τριχωτού. ​
-Χωρίς διαρροές.
-Είναι Ακριβής στο βάθος του δέρματος όπου θα πρέπει να πάει το πλάσμα.
-Επιτρέπει μια απολύτως ασφαλή και γρήγορη Θεραπεία.
-Μετά από διπλή φυγοκέντρηση το πολύτιμο πλάσμα, το οποίο περιέχει πρωτεΐνες με Αυξητικές και Αναπλαστικές ιδιότητες, με την απαραίτητη προσθήκη ειδικών ενεργοποιητών, εγχέεται στο τριχωτό, επιτυγχάνοντας ενδυνάμωση, αξιοποιώντας τους ανανεωτικούς μηχανισμούς του ιδίου μας του οργανισμού, αφού αποκαθίσταται η λειτουργεία των τριχοθυλακίων, με αποτέλεσμα την επανέκφυση νέων μαλλιών αλλά και διατήρηση του αποτελέσματος ευ όρου ζωής.

H εμπειρία του γιατρού πάνω σε αυτό το θέμα

Dr. N. Logaras MD
Δερματολόγος Αφροδισιολόγος
Laser Δερματοχειρουργός

Aπόφοιτος των Πανεπιστήμιων Nottingham και Birmingham της Αγγλίας.

-Πτυχίο Ιατρικής, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, The University of Nottingham, UK
-Πτυχίο Ιατρικής Βιοχημείας, Bachelor of Science (Medical Biochemistry), The University of Birmingham, UK

Μετεκπαιδευθείς στο Miami Conventional Center από το American Academy of Dermatology στο Μαϊάμι των Η.Π.Α., καθώς και στο International Center of Lutronic, using Laser Systems for Medical and Cosmetic Applications, στη Σεούλ της Νοτιάς Κορέας.

ΚΑΡΙΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

-Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Ιδιωτικό Ιατρείο – Athens South Dermatology & Laser Center, Άλιμος
-Ειδικότητα Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων “Ανδρέας Συγγρός”
-τ. Ιατρός, Royal Derby | Derby Teaching Hospitals NHS Foundation TRUST, Αγγλία
-τ. Ιατρός, Taunton and Somerset Hospital NHS Trust-Musgrove Park, Αγγλία
-τ. Ιατρός, Worthing and Southlands Hospitals NHS TRUST, Αγγλία
-τ. Ιατρός, Queen Alexandra Hospital, Αγγλία
-τ. Ιατρός, Portsmouth Hospital NHS Trust, Αγγλία
-τ. Ιατρός, Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust, Αγγλία

Είναι μέλος των ιατρικών Εταιριών.

-Ελληνική Εταιρία Δερματοχειρουργικής Αισθητικής Δερματολογίας και Laser, παρακολουθώντας τα συνέδριά της από το 2010.
-American Academy of Dermatology.
-Ελληνική Δερματολογική – Αφροδισιολογική Εταιρία
-American Society for Laser Medicine and Surgery
-European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology

19 Χρόνια ιατρική εμπειρία.

Τηλέφωνο για Ραντεβού: 2109821431

REVIEWS

Αξιολογήσεις και σχόλια