Η Ομάδα Μας

Άννα Μπέλλου

Η Άννα Μπέλλου με μακροχρόνια εργασία και εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, είναι Υπεύθυνη Οργάνωσης και Διοίκησης του Athens South.

Έχει, επίσης, αναλάβει τη Γραμματειακή Υποστήριξη του Ιατρείου, αξιοποιώντας σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του Ιατρείου και στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών.