ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ

Στόχος της ενέσιμης Μεσοθεραπείας Κυτταρίτιδας, είναι η βελτίωση της αιματικής και λεμφικής μικροκυκλοφορίας στην υπό θεραπεία περιοχή. Πραγματοποιούμε ενδελεχή κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο.

 

Κατόπιν, προβαίνουμε σε λεπτομερείς μετρήσεις και καταγραφή της έκτασης του προβλήματος, για την περαιτέρω παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας. Αναλόγως την έκταση του προβλήματος, χρησιμοποιούνται εξατομικευμένα ενέσιμα θεραπευτικά διαλύματα.