ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

Η Μεσοθεραπεία Λιποδιάλυσης, πραγματοποιείται με την χρήση Δεσοξυχολανικού Οξέος. Το Δεσοξυχολανικό Οξύ, είναι ένα Χολικό Οξύ, που παράγεται φυσιολογικά στο ήπαρ, με σκοπό την καύση του λίπους στον οργανισμό μας.

 

Το Δεσοξυχολανικό Οξύ, σε επαφή με το κυτταρικό τοίχωμα των λιποκυττάρων, προκαλεί την διάσπαση τους, απελευθερόνωντας τα λιπαρά οξέα που βρίσκονται αποθηκευμένα μέσα τους, τα οποία μεταφέρονται μέσω της κυκλοφορίας στο ήπαρ. μεταβολίζονται και αποβάλλονται με την διούρηση. Η φαρμακευτική ουσία, εγχέεται στο υποδόριο λιπώδη ιστό. Τα αποτελέσματα της Ενέσιμης Λιπόλυσης,  είναι εντυπωσιακά, εμφανή από την πρώτη συνεδρία.