ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΕΣ)

Η Ψηφιακή Δερματοσκόπηση με FOTOFINDER, είναι ένα τεχνολογικό επίτευγμα για την λεπτομερή εξέταση του Δέρματος, με την χρήση ειδικού Ψηφιακού Μεγεθυντικού φακού, που μεγεθύνει την υπό εξέταση περιοχή, από 10 έως και 140 φορές. Η Ψηφιακή Δερματοσκόπηση, επιτρέπει την Καταγραφή Ύποπτων Βλαβών και δίνει την δυνατότητα Επανελέγχου και Σύγκρισης των Δερματοσκοπικών εικόνων των Σπίλων (Ελιές).

 

Το ATBM FOTOFINDER, μας δίνει την δυνατότητα της Αυτόματης Ολόσωμης Ψηφιακής Χαρτογράφησης.

 

Με το ATBM Fotofinder, καταγράφονται όλοι οι Σπίλοι σε όλες τις περιοχές του σώματος, με μακροσκοπικές φωτογραφίες. Το εξελιγμένο λογισμικό, συγκρίνει όλες τις φωτογραφίες, από την προηγούμενη εξέταση και αναγνωρίζει τις οποιεσδήποτε αλλαγές και άμεσα μας καθιστά την προσοχή σε εκείνον τον Σπίλο, που έχει αλλάξει ή ακόμα και σε εκείνον τον Σπίλο που εμφανίζεται για πρώτη φορά.

Η τυπική κλινική εικόνα του Μελανώματος, αφορά μία μελαγχρωματική βλάβη που αλλάζει ως προς το μέγεθος, το σχήμα και το χρώμα. Πολλές φορές, η μεταβολή αυτή, είναι τόσο αργή και σταδιακή, ώστε να μην γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή. Πολλές φορές, παρόμοια χαρακτηριστικά του Μελανώματος, υπάρχουν  σε Καλοήθη Μελαγχρωματικές βλάβες, τα οποίοι ονομάζονται Δυσπλαστικοί Σπίλοι.

 

Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να αποφασίσουμε την χειρουργική αφαίρεση του Δυσπλαστικού Σπίλου ή να τον καταγράψουμε και να τον παρακολουθήσουμε και αν υπάρξουν αλλαγές τότε να πραγματοποιήσουμε Χειρουργική Αφαίρεση του Σπίλου.